in

JEEJJEEJ

Rozlúčka s maturantmi

Ako už býva zvykom, aj tento rok, sa napriek nezvyčajnými podmienkam uskutočnila rozlúčka s najstaršími študentmi, ktorí tento rok opúšťajú lavice našej školy. Prebehla za trochu nevšedných podmienok, len v prítomnosti triednych učiteľov, rady rodičov, zástupcu riaditeľa a pani riaditeľky. Celá sláva prebehla vo výborných hygienických podmienkach v spoločenskej miestnosti školy. Najprv sa so žiakmi rozlúčila pani riaditeľka, potom sa rozlúčili aj triedne pani učiteľky. Študentom boli odovzdané vysvedčenia a zaznel Gaudeamus. Atmosféru si lepšie predstavíte v priložených fotkách.

                                                                              

  • Z vyradenia maturantovNiečo z vyradenia
  • 4.A
  • 4.B
  • Oktáva A
  • 5.E

V mene redakcie i všetkých študentov našej školy by som rada zaželala všetkým našim, už bývalým, spolužiakom veľa optimizmu do ďalších dní, múdrosti k nasledujúcemu štúdiu a zdravia do života. Držíme vám palce!

 

Poďakovanie pani profesorky Pavelkovej

V týchto dňoch sa na Gymnáziu Jána Hollého uskutočnilo vyraďovanie absolventov. Medzi nimi sú aj študenti, ktorých práca sa zapísala do histórie Starého Blesku.                  

Sú to:

  • Michal Drgoň (5.E) – šéfredaktor
  • Ján Cipár (oktáva A)- redaktor
  • Kristián Klokner (5.E) – redaktor

 

Spolupracovala som s týmito študentmi štyri roky. Ako hovoril vždy pán Krahulec, mala som nad časopisom spolu s pani zástupkyňou Starnovou, neskôr s kolegyňou Vargovou, pedagogický nadhľad. Ich články boli vždy veľmi zaujímavé, nápadité, čitateľné.

Okrem toho nás Michal  vždy dokázal prekvapiť ako šéfredaktor so svojím úvodníkom. Pod jeho vedením študentský časopis dosiahol vyššiu úroveň a mnohé významné slovenské ocenenia.

Milí študenti, patrí Vám veľké ĎAKUJEME.

Želáme Vám do nasledujúcich rokov veľa študijného zápalu, mladíckeho entuziazmu i novátorstva a v súkromnom živote veľa pevného zdravia. 

Sme a budeme na Vás hrdí.

                                                                              PaedDr. Mariana Pavelková, uč. SJL

Čo si myslíš?

Napísal/a Táňa Beluská

Najlepší predmet karantény

GJH rewind 2019/20