in

JEEJJEEJ

Rozhovor s riaditeľkou školy Mariannou Katreniakovou

SB: „Ako by ste zhodnotili množstvo práce počas normálneho režimu oproti opatreniam? Mali ste viac organizačných starostí?“

MK: „Určite áno. Je to veľká záťaž na organizáciu, či už dezinfekcia a čistota v škole, dozory alebo upravenie rozvrhu, aby žiaci nechodili vo veľkých skupinách na obed, hlásenia zmien, neustály zber a odovzdávanie údajov, prehľad v platných vyhláškach, no aj zabezpečenie dištančnej výuky – technika, softvér, školenia vyučujúcich. Rozhodne to chod školy veľmi skomplikovalo.“ 

SB: „Budú pokračovať rovnaké opatrenia aj tento rok? Napríklad rúška, meranie teploty…“

MK: „Áno, samozrejme, prekrytie horných dýchacích ciest je povinné podľa školského semaforu. No zmena nastane v meraní teploty teplomerom pri vstupe do školy. Keďže sme doteraz pri rannom filtre ešte nenamerali žiadnemu žiakovi zvýšenú teplotu, zatiaľ ju nebudeme merať. Ak sa situácia zmení, ranný filter obnovíme. Pri vstupe do školy majú žiaci možnosť odmerať si teplotu na termokamere a dezinfikovať si ruky. Nikto, kto sa necíti dobre, teda má zvýšenú teplotu alebo aj iné príznaky choroby (kašeľ, nádcha) do školy nejde, lieči sa doma. Túto skutočnosť oznamuje triednemu tak, ako sme zvyknutí.“

SB: „Budú mať žiaci možnosť, poprípade či budú informovaní o tom, že majú možnosť navštíviť školského psychológa?“

MK: „Áno. Naša škola stále spolupracuje so školskou psychologičkou. Spolupráca sa sústreďuje najmä na ďalšiu orientáciu žiaka a vhodný výber vysokej školy, ale táto situácia si vyžaduje aj odborné poradenstvo týkajúce sa rôznych psychických porúch, ktoré sme zaznamenali aj u našich žiakov. Takže vieme nasmerovať kontakt na psychologičku alebo špeciálnu pedagogičku cez našich triednych, zástupkyne alebo výchovnú poradkyňu.“

SB: „Ak bude nútená nejaká trieda ostať v karanténe, ako bude prebiehať vyučovanie? Bude online či dištančne?“

MK: „Zameriavať sa budeme na prezenčnú výuku, škola sa celá zatvárať nebude podľa pokynov ministerstva. Do karantény môže ísť celá trieda, vtedy budú učiť učitelia online. Situácia sa môže skomplikovať, ak niektorí žiaci zostanú doma v karanténe a niektorí prídu do školy. V tomto prípade sa vyučujúci venuje prezenčnej výuke a žiakom v triede, ale môže sprostredkovať hodinu online a žiaci sa pripoja z domáceho prostredia. Ale môže sa stať, že im bude učivo posielané iba dištančne a doberú si ho, ako keď sú chorí. Ak by akýkoľvek žiak potreboval technickú podporu, škola má možnosť zapožičať počítač.“

SB: „Bohužiaľ sa kvôli opatreniam niektorým prvákom nepodarilo tento rok ísť na lyžiarsky výcvik. Budú tento školský rok náhradné termíny?“

MK: „Je to skôr otvorená otázka. Táto téma bola spomínaná aj na porade riaditeľov, no naďalej sa neodporúča organizovať lyžiarske výcviky. Po konzultácií s vedením, by sme tiež od toho tento rok odstúpili. Je to veľmi náročné organizovať, keďže sa situácia môže zo dňa na deň zmeniť. No na spomínanej porade padli aj návrhy, že by sa vynechané akcie presunuli o rok a mohli by ich žiaci absolvovať vo vyšších ročníkoch.“


Rozhovor poskytla: Ing. Marianna Katreniaková

Autor ilustračného obrázku: OBOR PANK

Čo si myslíš?

Napísal/a Hana

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Loading…

0

Komentáre

Prváci na GJH

Hlasovanie – súťaž ,,Cestujeme s Bleskom"