in

JEEJJEEJ

Písanie esejí v skratke

My, študenti, sa slohom jednoducho nevyhneme. Sú súčasťou takmer každého predmetu a vyskytujú sa aj na maturite alebo jazykových certifikátoch. Žiaľ, na ich písanie neexituje jednoznačný návod, ktorý by nám zaručil jednotku. Avšak počas piatich rokov písania esejí v angličtine (alebo inom cudzom jazyku) som si osvojila zopár trikov, o ktoré by som sa s vami chcela v tomto článku podeliť.

Nie všetky sa dajú využiť v rovnakom útvare, ale je dobré ich mať na pamäti. Netreba to však s týmito radami preháňať, pretože menej je niekedy viac a prílišné používanie v texte by bolo neprirodzené. Zopár bodov je vhodné používať aj počas písania v slovenčine.

1. Linking words 

Alebo slovíčka, ktoré spájajú jednotlivé vety a odseky. Text vďaka nim pôsobí úhľadnejšie. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce patria:

  • Kontrast – however, nevertheless, on the contrary, whereas, on the other hand…
  • Nová informácia – in addition, to add,  moreover, also, besides, furthermore, as well as,…
  • Porovnanie – similary, comparable,  likewise…
  • Dôsledky – so, then, consequently, as a result, in that case, eventually…
  • Odôvodnenie – since, because, due to, thanks to…
  • Vyjadrenie subjektívneho názoru – in my opinion, as far as I’m concerned, from my point of view…
  • Príklad – for example, for instance…
  • Záver – To sum up, , in summary, to conclude, In conclusion, altogether…

2. Odseky

Každý útvar má vlastnú štruktúru. Čo majú tieto útvary spoločné je úvod a záver. V úvode vyjadríme zámer našej práce a v závere celý text zhrnieme. Je to veľmi podobné štruktúre písania na slovenčine (úvod-jadro-záver). Jadro je častokrát členené na viacero odsekov, najmä aby bola esej prehľadnejšia. Každá časť by mala mať vlastnú, jedinečnú tému.  

3. Podmienky

Stretávame sa s nimi v bežnom rozhovore, prečo ich teda nevyužiť aj v písanej podobe. Aj použitie druhého kondicionálu môže text posunúť o trochu vyššie.  

4. Inverzia 

Alebo prehodení slovosled sa používa pri úrovni B2-C1. Je to rovnaký slovosled ako pri opytovacích vetách (She will cook. – Will she cook?). Text určite ozvláštni a ukáže vaše gramatické schopnosti. Často sa používa pri vetách začínajúcimi s ‚Little did…‘ ‚Not only…‘ ‚Hardly…‘ ,Rarely…’ 

Napr. Hardly will you find something better… Not only does he love to cook, he also bakes. 

5. Slovná zásoba 

Jedna zo štyroch častí, na ktoré sa pri hodnotení slohu je okrem dodržania témy, gramatiky a štruktúry aj slovná zásoba. Skúste si vytipovať slová, ktoré sa dajú použiť v slohu a naučte sa ich. Ak v eseji použijete zopár slov, ktoré ste sa naučili na hodine, určite vám to padne v prospech. 

6. Pozor na správny počet slov

Tu hádam nemusím veľa písať. Jednoducho musíte byť v stanovenom rozsahu slov. Môžete sa učiteľa spýtať, či sa do počtu rátajú aj neplnovýznamové slová (a, the…), hoci väčšina ľudí ich počíta. Ak máte v eseji príliš veľa textu, niektorý v odsekov bude pravdepodobne irelevantný.

7. Citácia alebo parafrázovanie

Dodajú textu profesionalitu. Nie vždy sa dajú využiť, ale ak poznáte nejaký citát vhodný k téme, určite nie je na škodu ho použiť.

8.Spýtajte sa spolužiakov

Ako trieda ste v tom spolu. Každý má iné schopnosti a niektorým ide písanie lepšie ako druhým. Ak máte problémy s prípravou na sloh alebo s domácou úlohou, určite sa v triede nájde niekto, kto vám s písaním pomôže. Nemusí to byť len spolužiak. Učiteľ alebo učiteľka sú tu preto, aby nás posunuli tým správnym smerom a o svoje poznatky sa radi podelia.

9. Spätná väzba z internetu

Táto rada je užitočná ak píšete sloh na domácu úlohu, počas ostrého písania v škole vám, žiaľ, nepomôže. Na internete sa nachádza mnoho stránok, na ktorých si môžete skontrolovať svoju gramatiku alebo dokonca plagiátorstvo. Aj vďaka týmto vymoženostiam sa človek veľa naučí. Zistíte, kde robíte chyby a postupne sa im začnete vyhýbať. Skúste do vyhľadávača zadať ‚English grammar check‘ a vyberte si jednu z ponúknutých stránok.

Už len skontrolovať a odovzdať.

Verím, že sa vám niektoré z týchto rád zídu. Máte aj vy nejaké pravidlo, ktorým sa počas písania esejí v cudzom jazyku riadite? Podeľte sa s ním v komentároch 🙂

Čo si myslíš?

Napísal/a Táňa Beluská

Komentáre

Zanechaj odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Loading…

0

Komentáre

Rozhovor s pracovníkom elektrárne v J. Bohuniciach o havárií

Young Entrepreneurs