in

Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca

Kedysi na planéte Zem neexistoval žiadny odpad.

Po dobe ľadovej, kamennej, bronzovej a železnej tu máme dobu plastovú a dobu technickú. Z predposlednej spomínanej sa ľudstvo spamätáva a od plastov sa postupne upúšťa, pretože napriek výhodám plastov, sme si uvedomili ich neblahý dopad. Pomaly, ale iste, sa schyľuje k jej koncu, no doba technická napreduje a vynára sa otázka: Aký dopad má elektroodpad?

Túto otázku sme prebrali spolu s bilingválnymi študentmi chémie tretieho a seminaristami piateho ročníka v piatok 27.11. 2020. Program Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca (Európska noc výskumníkov) nám priblížil absolvent nášho gymnázia Ing. Igor Wachter, PhD., momentálne pôsobiaci v oblasti výskumu. Doplnil vyučovanie o zážitkovú formu a priamu skúsenosť. Virtuálnou návštevou ukázal, že vedecká kariéra je určite zaujímavejšia, než sa môže zdať.

Vieme, že množstvo vyhodených elektrických a elektronických výrobkov sa stále zvyšuje. Ľudia vymieňajú elektrospotrebiče, napr. chladničky, rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry, mixéry a elektroniku ako mobilné telefóny, počítače, televízory častejšie ako v minulosti.

Zariadenia, ktoré prestanú plniť svoju funkciu, stratia svoju špecifickú vlastnosť určenia, opotrebujú sa, končia svoj životný cyklus a stávajú sa odpadom. V minulosti elektrospotrebiče vydržali dlhšie. Veci by sa mali vyrábať tak, aby namiesto kupovania nových sa dali pokazené opraviť. Niektoré náhradné diely sa nedajú kúpiť, prípadne je ich kúpa a následná oprava pre spotrebiteľa cenovo neatraktívna. Preto sa rozhodneme zakúpiť si nový výrobok navyše s novou zárukou.

Elektroodpad je odpad ako každý iný, ktorého sa chceme alebo musíme zbaviť, lebo je nefunkčný, starý, nevyhovuje našim požiadavkám… Obchody sú predsa plné krásnych dizajnových kúskov všakovakého elektra, ktoré niekedy ani nepotrebujeme.

Dozvedeli sme sa, že elektroodpad sa najprv triedi podľa kategórií a rozváži. Potom sa pripraví na prevoz do ďalšieho zariadenia na recykláciu resp. na dôkladnejšie triedenie. Každý typ elektroodpadu napr. chladničky, pračky, televízory, tlačiarne má technologicky odlišné spracovanie. Všetky typy sa spracúvajú za účelom materiálového zhodnotenia. Surovina, ktorá sa takýmto spracovaním získa, sa znova vracia do obehu. Sú to najmä plasty rôzneho druhu, meď, hliník alebo železo.

Zmyslom triedenia odpadov je ochrana životného prostredia a zdravia ľudí. Opätovným zhodnotením elektroodpadu sa šetria prírodné zdroje napr. ropa pri výrobe plastov a kovy, ktoré sa nemusia ťažiť. Recykláciou sa zabezpečí získavanie druhotných surovín, ktoré sa opäť využijú na výrobu ďalších produktov. Vďaka tomuto spracovaniu elektroodpad nekončí na skládkach komunálneho odpadu alebo voľne pohodený v prírode, a nie je zdrojom nebezpečných látok.

Žijeme v dobe technickej, ale o čom mnoho ľudí nemá ani potuchy, je fakt, že v elektronických zariadeniach sa skrývajú vzácne kovy. Vzácne kovy ako zlato, striebro, platina, ródium či irídium nesú tento názov najmä kvôli svojim vlastnostiam a to odolnosti voči korózii a oxidácii a dobrej vodivosti.

Ďakujeme, že sme mali možnosť priblížiť si dôležitosť triedenia a recyklácie elektroodpadu.

oboR panK

Čo si myslíš?

Napísal/a Starý Blesk

Mikulášske sudoku

Úspech Sandry Grimekovej