in

Mikulášske sudoku

Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa. Dlho sme to tu nemali a tak na odľahčenie prichádzame s pár úlohami na potrápenie mozgových závitov, tentokrát tematicky zafarbenými! (Pre vyplnenie si sudoku musíte stiahnuť)

Autorkou príspevku je Anna Fundárková, III.DA

Klasické sudoku

Vyplňte mriežku číslami 1 až 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a hrubo označenom 3×3 regióne nachádzali práve raz.

Párne sudoku

Vyplňte mriežku číslami 1 až 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a hrubo označenom 3×3 regióne nachádzali práve raz. Zároveň platí, že v podfarbených políčkach sa môžu nachádzať len párne čísla.

Extra-regióny

Vyplňte mriežku číslami 1 až 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci, hrubo označenom 3×3 regióne a podfarbenom regióne nachádzali práve raz.

Nepravidelné sudoku

Vyplňte mriežku číslami 1 až 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a hrubo označenom regióne nachádzali práve raz.

Windoku

Vyplňte mriežku číslami 1 až 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci, hrubo označenom 3×3 regióne a podfarbenom 3×3 regióne nachádzali práve raz.

Zdroje: http://rishipuri.blogspot.com/, google images

Anna Fundárová, III.DA

Čo si myslíš?

Napísal/a Starý Blesk

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca